1

Projektové poradenstvo

 Hlavnou aktivitou našej spoločnosti je poskytovanie poradenskej činnosti pri vypracovávaní projektov zameraných na získanie dotácií a grantov z fondov EU. Po získaní informácií o zámeroch a potrebách našich klientov sa vyhľadáme čo najideálnejšie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. V prípade záujmu je náš tím expertov pripravený pružne reagovať na potreby našich klientov.

Pre našich klientov zabezpečujeme komplexné služby spojené s prípravou projektov, ktoré zahŕňajú:
 • podnikateľské poradenstvo,
 • informácie o možnostiach čerpania prostriedkov z Európskej únie,
 • prípravu projektových návrhov až po odbornú asistenciu pri implementácii projektu v prípade jeho schválenia,
 • prípravu PHSR.

Eurofondy – poradenstvo, vypracovanie a implementácia projektov

Spoločnosť ComTech s.r.o. je zameraná hlavne na tvorbu kvalitných projektov pre získanie prostriedkov z fondov EU. Zakladatelia  a spolupracovníci spoločnosti sa venujú otázkam súvisiacim s tvorbou a implementáciou projektov od roku 2007, kedy sa začínalo rozpočtové obdobie 2007-2013. Tento časový horizont náš tím využil na plnú adaptáciu sa v problematike a získanie potrebných skúseností. Spoločne sme sa podieľali na príprave cca 280 úspešných projektov.  Našim partnerom ponúkame nasledovné služby:


 • Odborná asistencia pri výbere vhodných programov na získanie prostriedkov z eurofondov
 • Komplexné vypracovanie žiadosti o NFP a povinných príloh
 • Odborná asistencia pri manažovaní projektov
 • Zabezpečenie realizácie verejného obstarávania
 • Spracovanie podnikateľských zámerov, štúdií uskutočniteľnosti a finančných analýz
 • Technická asistencia
 • Odborná asistencia pri realizácii projektového zámeru a pri implementácii projektu.