1

Verejné obstarávanie

 Verejné obstarávanie:

Jednou z podmienok pre získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ je vykonanie verejného obstarávania na predmet zamýšľaného projektu. Verejné obstarávanie sa tak stalo nutnosťou pre samosprávy a v niektorých prípadoch aj pre súkromné firmy. Navyše sa legislatíva týkajúca sa verejného obstarávania mení aj niekoľko krát ročne. Z tohto dôvodu sa spoločnosť ComTech s.r.o. venuje aj zabezpečovaniu procesu verejného obstarávania.

Našim partnerom ponúkame:

 • Realizujeme prieskumy a analýzy trhu
 • Pripravujeme dokumentáciu verejných obstarávaní
 • Spolupracujeme so spracovateľom technických podkladov  pri príprave technických častí súťažných podkladov
 • Pripravujeme Plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre samosprávy
 • Využívame skúsenosti z množstva realizovaných obstarávaní do procesu verejného obstarávania
 • Súťažné podklady tvoríme v súlade s platnou legislatívou
 • Verejné obstarávanie riešime ako kontinuálny proces, ktorý je jedným článkom reťazca získania dotácia z fondov EU, nie ako jednorazovú aktivitu
 • Kladieme dôraz na porozumenie potrebám zákazníka , ktoré zapracujeme do dokumentácie už v prípravnej fáze obstarávania
 • Poskytujeme poradenstvo pri implementácii procesu obstarávania a získavania NFP
 • Pripravujme projekty financované z fondov EÚ
 • Zabezpečujeme realizáciu elektronických aukcií